Ez a cikk az elektronikus kereskedelmi törvény 2018. január 10.-én hatályos állapota alapján készült.

Sok honlap tartalommarketingjével, illetve annak feljavításával foglalkozunk. Mondhatni általános jelenség, hogy a weboldal tulajdonosok nincsenek tisztában azzal, hogy mit kell feltüntetni a honlapjukon. A név, az iroda/lakás címe, illetve az e-mail cím, telefonszám megléte nem elégséges a jogszabályi követelmények betartásához. Sajnos a hiányos kapcsolati adatok feltüntetéséért (ún. impresszum) akár meg is büntetheti a hatóság a honlap tulajdonosokat. Írtam egy összefoglalót arról, hogy mit kötelező feltüntetni egy weboldalon, hogy elkerüld a büntetéseket.

Az elektronikus kereskedelmi szolgáltatások, valamint az információs társadalommal összefüggő szolgáltatások egyes kérdéseiről szóló 2001. évi CVIII. törvény (elektronikus kereskedelmi törvény) rendelkezik a honlapon kötelezően feltüntetendő elemekről.

A törvényalkotó kifejezett szándéka az volt ezekkel a rendelkezésekkel, hogy “a szolgáltatók és az igénybe vevők közötti kölcsönös bizalmat megteremtse és fenntartsa. Ennek megfelelően a törvény által megállapított előírások elsősorban a szolgáltató és az igénybe vevő közötti kapcsolat létrejötte során kívánnak megfelelő garanciákat teremteni. Ennek érdekében rendelkeznek a szolgáltatók adatszolgáltatási és tájékoztatási kötelezettségéről.”

A törvény 4. §-a rendelkezik a honlapon kötelezően közzéteendő adatok köréről.

Ez alapján a szolgáltató köteles elektronikus úton közvetlenül és folyamatosan, könnyen hozzáférhető módon legalább a következő adatokat közzétenni:

a) A szolgáltató neve

Ez azt jelenti, hogy a honlapon, webáruházban kötelező feltüntetni a honlap tulajdonosának, üzemeltetőjének a nevét, ami cégek esetében a cégjegyzékben szereplő cégnév, természetes személyek esetében pedig a természetes személy személyi igazolványban szereplő neve, egyéni vállalkozó esetében az e.v. utótaggal. Brand név (akár bejegyzett, akár nem), fantázianév nem megfelelő a jogszabály szempontjából, bár fel lehet tüntetni, sőt marketing szempontból érdemes is:)

b) A szolgáltató székhelye, telephelye, ennek hiányában lakcíme

Kötelező feltüntetni a cégjegyzékben szereplő hivatalos székhelyt, illetve telephelyet, magánszemély (egyéni vállalkozó) esetében pedig a lakcím kártyáján szereplő lakcímet.

c) A szolgáltató elérhetőségére vonatkozó adatok

A fenti elérhetőségi adatokon (név és cím) kívül szükséges feltüntetni az ügyfelekkel (igénybe vevőkkel) való kapcsolattartásra szolgáló e-mail címet is. Fontos követelmény, hogy az e-mail címnek rendszeresen erre a célra használt elektronikus levelezési címnek kell lennie, tehát nem felel meg a jogszabályi követelménynek az olyan e-mail cím, melyet nem olvasunk legalább naponta.

d) Szolgáltató nyilvántartásba vételi száma

Ha a szolgáltató létrejöttét vagy tevékenysége gyakorlásának megkezdését jogszabály nyilvántartásba való bejegyzéshez köti, kötelező feltüntetni a szolgáltatót nyilvántartásba bejegyző bíróság vagy hatóság megnevezését, és a szolgáltató nyilvántartásba vételi számát.

e) Engedélyek feltüntetése

Ha a szolgáltató tevékenységének gyakorlása jogszabály alapján engedélyköteles, ezt a tényt is kötelező feltüntetni az engedélyező hatóság megnevezésével és elérhetőségi adataival, valamint az engedély számával együtt.

f) A szolgáltató adószáma

Ha a szolgáltató az általános forgalmi adó alanya, fel kell tüntetni a szolgáltató adószámát.

g) A szabályozott szakmák gyakorlásának körében

  • Kötelező feltüntetni annak a szakmai érdek-képviseleti szervnek (kamarának) a megnevezését, amelynek a szolgáltató akár kötelező előírás alapján, akár önkéntesen tagja.
  • Fel kell tüntetni továbbá a természetes személy szolgáltató szakképzettségének, illetve szakmai, tudományos fokozatának, valamint annak a tagállamnak a megjelölését, ahol ezt a szakképzettséget, illetve fokozatot megszerezte.
  • Kötelező hivatkozást tenni a szabályozott szakma gyakorlásának a szolgáltató letelepedési helye szerinti államban alkalmazandó szakmai szabályaira, és az azokhoz való hozzáférés módjára.

Mi minősül szabályozott szakmának?

A külföldi bizonyítványok és oklevelek elismeréséről szóló 2001. évi C. törvény alapján szabályozott szakmának minősül az olyan szakmai tevékenység vagy szakmai tevékenységek csoportja, amelynek a megkezdését, folytatását vagy meghatározott módon történő folytatását jogszabály, közvetlenül vagy közvetve, meghatározott szakmai képesítés birtoklásához köti, továbbá, amelyet külön jogszabály szabályozott szakmának minősít. A szakma meghatározott módon történő gyakorlásának minősül különösen az, ha jogszabály meghatározott szakmai cím használatát meghatározott képesítés birtoklásához köti.

h) Tárhely szolgáltató megnevezése

Utoljára, de nem utolsósorban kötelező feltüntetni az alábbi adatokat is:

A szolgáltató részére a tárhelyet biztosító, a szolgáltató székhelyét, telephelyét, az elérhetőségére vonatkozó adatokat, különösen az igénybe vevőkkel való kapcsolattartásra szolgáló, rendszeresen használt elektronikus levelezési címét, kivéve, ha a szolgáltató részére nyújtott tárhely szolgáltatás jellegéből adódóan ezek az adatok egyébként is megismerhetőek.

Ha nem vagyunk biztosak benne inkább mindig tüntessük fel a tárhely szolgáltatóra vonatkozó ezen adatokat. A jogalkotó magyarázata szerint ezen adatok feltüntetése rendkívül fontos, hiszen a weboldal látogatója bármilyen szabálytalanság észlelése esetén először a tárhely szolgáltatóhoz fordulhat.

Mi történik, ha nem megfelelő az impresszum?

Nagyon fontos, hogy fenti adatokat a szolgáltató köteles elektronikus úton közvetlenül és folyamatosan, könnyen hozzáférhető módon közzétenni.

Mit jelent mindez? Azt, hogy semmiképpen sem lehet az Adatkezelési Szabályzat részeként, vagy az ÁSZF-ben elrejteni az impresszumot. A honlapon belül mindenképpen külön oldalon, esetleg külön menüpontban, vagy a lábjegyzetben kiemelve, impresszumként megjelölve helyezzük el, ezzel felelünk meg a jogszabálynak.

A Hatóság a jogszabályban meghatározott mértékű bírsággal sújtatja azt, aki a fenti feltételeknek nem tesz eleget.

Mi a helyzet akkor, ha nem Magyarországról nyújtjuk a szolgáltatást?

Az elektronikus kereskedelmi törvény hatálya az alábbi szolgáltatásokra terjed ki, ennek megfelelően ezekre a szolgáltatásokra kell alkalmazni. (1 §)

A törvény rendelkezéseit kell alkalmazni:

a) a Magyarország területéről nyújtott, valamint a Magyarország területére irányuló információs társadalommal összefüggő szolgáltatásra;

b) az a) pontban meghatározott szolgáltatás tekintetében igénybe vevőnek, illetve szolgáltatónak minősülő természetes, illetve jogi személyre vagy jogi személyiség nélküli szervezetre.

Ennek megfelelően tehát nemcsak a Magyarország területéről nyújtott szolgáltatásokra terjed ki, hanem a Magyarország területére irányuló szolgáltatásokra és szolgáltatókra is kiterjed.

Az elektronikus kereskedelmi törvény teljes szövege >>>>> ITT <<<<< olvasható.

A cikk nem minősül jogi tanácsadásnak.

Szeretnél profi tartalmat a weboldaladra? Marketing, vagy SEO szempontú tartalom írásra, vagy szöveg felülvizsgálatra van szükséged?

ÍRJ NEKÜNK! BÁRMILYEN KÉRDÉSBEN SZÍVESEN SEGÍTÜNK!

1124, Budapest
Lejtő út 26/A.
+36 30 92 93 473

info@andijung.hu
www.andijung.hu

Add meg az adataidat és írd le, hogy milyen szolgáltatás érdekel. Hamarosan jelentkezünk. Köszönjük az érdeklődésedet!