Az adatvédelem szempontjából abban az esetben beszélünk adatkezelésről, ha személyes adatokat kezelünk. Ezért mindenképpen tisztában kell lennünk azzal, hogy valójában mi is az a személyes adat. Ha ezt a kifejezést halljuk, általában olyan klasszikus információkra gondolunk, mint az illető neve, születési adatai, elérhetőségei (cím, telefon, e-mail), esetleg igazolványszámok.

Mi lehet a személyes adat egy honlap esetében?

Egy üzenetküldő felület (chat), vagy levelezőrendszer használata esetén általában minimálisan birtokunkba kerül egy név, egy e-mail cím, illetve tevékenységünktől függően a fentiekben felsorolt adatok bármelyike. Ezek közül valamennyi egyértelműen személyes adat, azonban ez korántsem mindig ennyire kézenfekvő.

Info törvény meghatározása:

Az Infotv. egyszerűen csak annyit ír, hogy személyes adatnak minősül „az érintettre vonatkozó bármely információ”[1].

GDPR definíciója:

A GDPR bőbeszédűbb fogalommeghatározása pedig így hangzik: „…gdprazonosított vagy azonosítható természetes személyre („érintett”) vonatkozó bármely információ. Azonosítható az a természetes személy, aki közvetlen vagy közvetett módon, különösen valamely azonosító, például név, szám, helymeghatározó adat, online azonosító vagy a természetes személy testi, fiziológiai, genetikai, szellemi, gazdasági, kulturális vagy szociális azonosságára vonatkozó egy vagy több tényező alapján azonosítható”[2].

Egyértelműen személyazonosító adat (szám) például a társadalombiztosítási azonosító, illetve a magánszemély adóazonosítója, de ide tartozhatnak még a kocsink, a telefonunk GPS adatai (helymeghatározó adat), valamint a számítógépünk IP címe, mivel ez a szám azonosítja a gépünket internethasználat közben.

A gyakorlatban:

A jogszabályokban szereplő definíciókból is látszik, hogy a személyes adat nem csak az elsőre eszünkbe jutó konkrét azonosító lehet, hanem gyakorlatilag bármely olyan információ, amely alapján egy adott személy (az érintett) beazonosítható.

Egy csoporton belül elég lehet egyszerű tulajdonságok ismerete is a konkrét személy azonosításához, pl. az iskolai végzettsége, hogy „jogász”, de szélsőséges esetben így akár elég lehet egy szemszín, vagy hajszín megadása is (természetes személy fiziológiai adata). Például amennyiben Józsika osztálytársai között csak egy vörös hajú gyerek van, akkor ebben az esetben ez a hajszín személyes adat lehet. Ugyanakkor ha több jellemzővel írunk körül valakit, pl. lány, szőke és jogász, akkor a tulajdonságok összessége lesz személyes adat.

Adatvédelmi tájékoztatónk megírása szempontjából ennek azért van kiemelt jelentősége, mert csak az általunk kezelt személyes adatok ismeretében tudunk megfelelő tájékoztatást adni. Így amikor számításba vesszük, hogy milyen adatok jelennek meg nálunk, akkor nem elég feltétlenül csak a nyilvánvaló azonosító adatokra gondolni, hanem körültekintően meg kell vizsgálnunk az üzleti tevékenységünkhöz kapcsolódó folyamatokat, és alaposan átgondolni, hogy milyen más, azonosításra alkalmas információt kérünk/kapunk. A tájékoztatónak az összes személyes adatra ki kell terjednie.

Különleges adatok:

Ki kell még emelni a személyes adatok egy speciális kategóriáját, a „különleges adatot”. Ebbe a csoportba tartoznak a faji vagy etnikai származásra, politikai véleményre, vallási vagy világnézeti meggyőződésre vagy szakszervezeti tagságra utaló személyes adatok, valamint a genetikai adatok, a természetes személyek egyedi azonosítását célzó biometrikus adatok, az egészségügyi adatok és a természetes személyek szexuális életére vagy szexuális irányultságára vonatkozó személyes adatok.[3]

Ezeknek az adatoknak a kezelését sokkal szigorúbb előírások szabályozzák, ezért ezen adatok kezelése esetén különösen indokolt lehet szakértő alkalmazása az adatvédelmi szabályok/intézkedések kialakításához.

A folytatásban az adatkezelés ismertetése következik.

[1] Infotv. 3. § 2. pont

[2] GDPR I. Fejezet 4. cikk 1. pont

[3] Infotv. 3. § 3. pont

A cikk szerzője: MÉSZÁROS PÉTER


Segítségre van szükséged?

Ha szeretnél te is a weboldaladra egy minden kelléket tartalmazó adatvédelmi tájékoztatót és ÁSZF-et, akkor jogász csapatunk szívesen áll a rendelkezésedre.

Ha webshopod van és szükséged van nagyon korrekt áron folyamatosan frissülő webes jogi dokumentumokra (adatvédelmi tájékoztató és ÁSZF), akkor KATTINTS IDE partnerünk, a Jutasa Kft. ÁSZF Generátor termékéért, melyet nálunk -10 % kedvezménnyel szerezhetsz be.

Az alábbi kapcsolati űrlapon keresztül tudod velünk a kapcsolatot felvenni:

ÍRJ NEKÜNK! BÁRMILYEN KÉRDÉSBEN SZÍVESEN SEGÍTÜNK!

1124, Budapest
Lejtő út 26/A.
+36 30 92 93 473

info@andijung.hu
www.andijung.hu

Add meg az adataidat és írd le, hogy milyen szolgáltatás érdekel. Hamarosan jelentkezünk. Köszönjük az érdeklődésedet!